تاریخچه چوب مسواک


اولین بار در جهان این چوب توسط پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) به بشریت معرفی شد

ایشان در روایات زیادی به مردم استفاده از این چوب را توصیه نموده اند و خودشان به صورت مستمر از این چوب استفاده می کردند.

در جایی از تاریخ باستان استفاده از این چوب قبل از اسلام دیده نشده است.

طبق سنت اسلام استفاده از چوب مسواک قبل از هر نماز بسیار  تاکید شده است.


                                         


تماس فوری:
تلفن:
  09031037721
تلگرام:
 
t.me/Choobmesvak